AV福利網

AV福利網

肝色青,宜食甘;心色赤,宜食酸;肺色白,宜食苦;脾色黄,宜食咸;肾色黑,宜食辛。于肝脏火旺,则加丹皮、山栀者,盖肝血既虚,则肝火易旺,则肝血益虚,自非泻其火,难以滋其阴,非借屈曲下行以通之,无以泻其火也。

 形气相得者,生;参伍不调者,病。 若游行之气,不应属一腑而有经穴矣。

虚劳俗语即怯劳,多因酒色太煎熬;手足心热痰作嗽,遗精汗雨咯血多。而脏腑之分,不越青黄黑白,主方之配,须合酸苦辛甘。

况世俗循习,其能以男子之诊为血证乎?伤寒脉躁盛,而不得汗者,阳之极。

心脉至,坚而搏,如循薏苡仁累累然。)病有外感内伤、风寒、暑湿、燥火之机,治用宣通、泻补、滑涩、温燥、重轻之剂。

按毛虫三百六十,感木气而生,而牛、羊、犬、马,又秉火土之化。阴病者,下行极而上,故秋伤于湿,冬生咳嗽。

Leave a Reply